Utlysning av studentpraktikantplass høst 2017

22.01.2017 // Den norske ambassaden i Praha søker studentpraktikant for høsten 2017. Ambassaden tar imot en praktikant hvert høst- og vårsemester. Praktikantoppholdet varer i opptil seks måneder. Søknadsfrist er 15. mars 2017.

Studentpraktikantplass ved ambassaden i Praha

Den norske ambassaden i Praha søker studentpraktikant for høst 2017. Ambassaden tar imot en praktikant hvert høst- og vårsemester. Praktikantoppholdet varer i opptil seks måneder. Søknadsfrist er 15. mars 2017.

Studentpraktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det er en unik mulighet til å få innblikk i livet på en ambassade, til å få en smak av arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper.

Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter bl.a. politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, oppgaver relatert til kultursamarbeid, informasjonsarbeid, næringsfremme og administrasjon m.m. Gjennom tilbakemeldinger og veiledning vil det bli lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisasjon og oppgaver. Vi kan tilby et givende opphold i en flott og fascinerende sentraleuropeisk hovedstad. Du vil lære mye om Tsjekkia, regionen og europeiske saker.

Arbeidsoppgavene vil bli tilrettelagt praktikantens faglige forutsetninger og tidligere erfaring, slik at praktikantperioden også vil bli mest mulig kompetansebyggende for den enkelte. Som praktikant må du ha evne til å arbeide selvstendig, men også kunne jobbe i team. Du må ha meget god skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Kunnskaper i tsjekkisk språk og kultur er en fordel, men ingen forutsetning.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

  • Norsk statsborgerskap
  • Registrert som student ved en norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du bør ha minst to års høyere studier.
  • Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en norsk ambassade
  • Medlemskap i norsk folketrygd. Praktikanten må selv i god tid ta kontakt med NAV Utland om dette.

Praktisk:

  • Praktikanten vil ikke motta lønn, men et stipend på om lag NOK 7200 per måned. Stipendet skal dekke alle utgifter, inkludert reise- og boligutgifter.
  • Det er mulig å søke om stipend gjennom Erasmus+programmet. Det er ingenting i veien for å kombinere Erasmus+stipendet med andre stipend.
  • Tentativ tiltredelse 12. juli 2017. Praktikantperioden vil vare ut desember måned.

Det vil bli gjennomført telefonintervju med aktuelle kandidater. For mer informasjon om praktikantplassen kan nåværende praktikant Kristoffer Vold Ulvestad eller nestleder ved ambassaden, Vegar Andreassen, kontaktes:

Ulvestad: +47 471 48 861, kristoffer.vold.ulvestad@mfa.no
Andreassen: +47 239 58 104, vegar.andreassen@mfa.no

Mer informasjon om ambassaden finner du på hjemmesiden: www.noramb.cz

Søknad med CV, karakterutskrifter og referanser sendes til ambassaden i Praha:

E-post: emb.prague@mfa.no

Merk søknaden: «Praktikant Praha høst 2017»

Søknadsfrist: 15. mars 2017


Bookmark and Share