Norsko a Česká republika

Foto: www.crossed-flag-pins.com.

Norsko a Česká republika mají dlouhou tradici dobrých vzájemných vztahů na všech úrovních – diplomatické a politické, společenské, sportovní i kulturní. Diplomatické styky mezi oběma zeměmi byly...

EHP a Norské fondy přispívají ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a k posilování bilaterální spolupráce.