Úvodní slovo velvyslankyně

Norská velvyslankyně Siri Ellen Sletner. 
Foto: Tomáš Krist, Lidové noviny .Norská velvyslankyně Siri Ellen Sletner. Foto: Tomáš Krist, Lidové noviny

Poslední aktualizace: 29.10.2014 // Vítejte na webových stránkách Norského velvyslanectví v Praze, kde najdete informace o Norsku a vzájemných vztazích mezi Norskem a Českou republikou.

Norské velvyslanectví reprezentuje vládu Norského království v České republice, poskytuje konzulární služby norským občanům, podporuje norské obchodní zájmy a usiluje o neustálé prohlubování kulturních vazeb mezi našimi dvěma zeměmi. Hlavním úkolem Norského velvyslanectví je propagovat EHP a Norské fondy v České republice. Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko, Island a Lichtenštejnsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a k posilování bilaterálních vztahů s evropskými státy, které jsou příjemci grantů. V období 2009-2014 obdrží Česká republika celkem 131,8 mil. eur na podporu projektů v rámci 15 programových oblastí, mezi které patří například zdravotnictví, výzkum a vývoj, péče o ohrožené děti, rovnost žen a mužů, sociální začleňování, kulturní dědictví a další.

Norsko a Česká republika mají dlouhou tradici vzájemných vztahů, která sahá až do 15. století, kdy na pražskou Karlovu univerzitu přicházeli studovat první norští studenti. Na počátku 20. století se mezi nejpřekládanější literaturu v českých zemích řadila díla norských spisovatelů Henrika Ibsena a Bjørnstjerne Bjørnsona. Norský skladatel Edvard Grieg, který byl osobním přítelem Antonína Dvořáka, dirigoval během svých pražských návštěv v letech 1903 a 1906 vlastní skladby na koncertech České filharmonie. V roce 1905 uspořádal svou první výstavu v Praze také slavný norský malíř Edvard Munch.  

Díky práci velvyslankyně Norského království v České republice se mi naskýtá jedinečná možnost poznávat Českou republiku a její obyvatele. Mým cílem je procestovat celou Českou republiku s její nádhernou přírodou, seznámit se s její historií a obrovským kulturním bohatstvím a setkat se s jejími přátelskými a milými lidmi. Tato setkávání mě budou inspirovat v mém úsilí nadále rozvíjet dobré vztahy mezi Norskem a Českou republikou a podporovat společné zájmy a hodnoty k užitku občanů v obou našich zemích.

Doufám, že se Vám na našich webových stránkách bude líbit! Pokud máte jakékoli dotazy či komentáře, neváhejte nás kontaktovat. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.

 

S úctou,

 

Siri Ellen Sletner

Velvyslankyně Norského království v České republice


Bookmark and Share