Foto: Marius E. Hauge/ MFA Norway.Foto: Marius E. Hauge/ MFA Norway

V úterý 26. srpna 2014 byla spuštěna druhá výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Programu spolupráce škol a stipendií. Zároveň je možné žádat o podporu na přípravné návštěvy. Výzva je otevřená až do 29. října 2014 15:00 hodin.

Více

Norské velvyslanectví spolu s ostatními velvyslanectvími severských zemí v Praze si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář Společnost bez korupce, který se uskuteční v pátek 12. září od 9:30 v jednacím sále Senátu PČR. Akce je pořádána ve spolupráci s 1. místopředsedkyní Senátu PČR Alenou Gajdůškovou a českou pobočkou Transparency International.

Více
Askvaagen Viewpoint-project. 
Foto: Arne Smedsvig & Landezine.

V rámci doprovodného programu Landscape Festival Praha 2014 proběhne série přednášek, na kterých se představí celkem šest zahraničních architektonických ateliérů, které se ve své tvorbě zabývají krajinářskou architekturou. Tvorbu norského studia 3RW arkitekter představí Sixten Rahlff ve čtvrtek od 19:40, před ním od 19:00 vystoupí rakouský architekt Herwig Spiegel.

Více
Foto: Shutterstock.com.

Ve středu 30. července 2014 otevírá Nadace Open Society Fund Praha mimořádnou grantovou výzvu v programu Dejme (že)nám šanci na projekty zaměřené na prevenci domácího násilí. V programu, který je financován z Norských fondů, je na velké granty určeno v tomto mimořádném kole více jak 32 milionů korun.

Více
Research. 
Foto: Innovation Norway .

Akademie věd ČR, Norská rada pro výzkum a Ministerstvo financí ČR pořádají ve dnech 22. a 23. září seminář na téma věda, výzkum, inovace a transfer technologií za účasti českých i norských expertů. Pražský seminář se uskuteční 22.9. od 10:00 v budově AV ČR, brněnský následující den, 23.9. od 14:00 v budově ÚFM AV ČR. Seminář je financován z EHP a Norských fondů.

Více
Foto: eeagrants.com.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) organizuje 23.-25. listopadu kontaktní seminář v rámci programu Spolupráce škol a stipendia financovaného z EHP a Norských fondů. Cílem semináře je navázání projektového partnerství mezi žadateli z ČR, Slovenska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Registrace je otevřená do 20. října.

Více
Foto: Norské velvyslanectví.

Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělil v první výzvě 139 450 815 korun na podporu 91 projektů neziskových organizací. V průběhu června vybraly hodnoticí komise z téměř 460 žádostí 91 neziskových organizací, které budou podpořeny prostředky z Fondu pro nestátní neziskové organizace. První výzvu programu v lednu vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Nadací...

Více
Bilateral cooperation. 
Foto: FMO.

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni má kontinuálně otevřenou výzvu, v rámci které je možné podporovat iniciativy posilující partnerskou spolupráci mezi donorskými státy (NO, IS, LI) a Českou republikou, a to ve všech programových oblastí EHP a Norských fondů. V rámci fondu je na každý rok vyhlašovaná jedna hlavní oblast, ve které obdrží předložené iniciativy body navíc, a na ktero...

Více
Česká stanice na Špicberkách. 
Foto: Jihočeská univerzita .

Et av formålene med EØS-midlene er å styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Forskningssamarbeidet mellom Norge og Tsjekkia på Svalbard er et godt eksempel på et velfungerende og langsiktig bilateralt samarbeid.

Les mer