Velvyslanectví Norského království registruje pozornost, kterou u české veřejnosti vzbudil případ dětí Michalákových. Obsah podnětů a žádostí směřovaných na velvyslanectví je postupován dále norským úřadům. Zodpovědnou autoritou za konkrétní vyhodnocení a rozhodnutí v jakémkoli případu, na který jsou upozorněny a který se týká sociální ochrany a zájmů dítěte, jsou norské úřady sociálněprávn

Více

The Royal Norwegian Embassy has noted that the case of the Michalak-children has raised attention in Czech public. The messages of the different statements received at the Embassy are forwarded to Norwegian authorities. It is the Norwegian Child Welfare Services, a government agency, which is the authority responsible for the specific assessments and decisions made in any matter concerning...

Les mer
Foto: norskefondy.cz.

Celkem 16 projektů obdrží grant z EHP a Norských fondů v rámci programu zaměřeného na současné umění (programová oblast "Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví").

Více
Foto: praguefestival.cz.

V rámci Mezinárodního festivalu pěveckých sborů vystoupí na koncertech 29. listopadu v kostele U Salvátora (Salvátorská 1) dva pěvecké sbory z Norska: Kor X (od 12:00) a Lillestrøm Damekor (od 13:00). Vstup zdarma.

Více
Foto: Benedicte Kurzen.

A production hall and classrooms, funded by Norway Grants, will help convicted drug addicts before their release from Nové Sedlo prison.The aim of the Programme is to help drug addicts inmates back to work and society.

Les mer

As of Friday, 14 November, 2014, the Open Society Fund Prague is opening the second calls for grant proposals within the Let’s Give (Wo)men a Chance Programme financed by Norway Grants.

Les mer
NGO-programme. . 
Foto: Adam Rostkowski .

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství vyhlašují 2. výzvu k předkládání žádostí do programu Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) financovaného z EHP fondů 2009–2014. Uzávěrka pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu a žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu je 2. 12. 2014 v 16.00 hod.

Více
Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm. 
Foto: vmp.

V rámci programu CZ06 zaměřeného na revitalizaci kulturního dědictví bude z EHP a Norských fondů podpořeno 26 projektů z celkově předložených 209 žádostí. Na realizaci 14 projektů se budou podílet partneři z Norska, jeden projekt má partnera z Islandu.

Více

Oddělení skandinavistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá semestrální kurz "Původní obyvatelé a menšiny v severní Evropě a Grónsku". Přednášky probíhají od 1. října každou středu od 17:30 a jsou otevřené i pro veřejnost.

Více