Skandinávský dům ve spolupráci s Kinem Evald, Českým centrem Praha, Rock Café a Palácem knih Luxor uvádí 5. ročník festivalu Dny Severu. Tématem letošního festivalu, který proběhne 21. - 29. října v Praze, je severská krimi.

Více

5. ročník festivalu Severský filmový podzim proběhne od 1. do 5. října v Praze a poté se přesune do dalších třinácti českých a moravských kin. Letos je na programu celkem 19 filmů z 5 severských zemí. Z norských filmů se můžete těšit na drama V říši divů (2013) a historické drama Vzpoura v Kautokeinu (2008).

Více
Foto: norskefondy.cz.

Celkem 16 projektů obdrží grant z EHP a Norských fondů v rámci programu zaměřeného na současné umění (programová oblast "Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví").

Více
Foto: www.severskaspolecnost.cz .

Severská společnost srdečně zve na další přednášku Yngvara Brenny, tentokrát zaměřenou na norský místopis. Akce s názvem Cestujeme s Yngvarem po Norsku se uskuteční ve středu 5. listopadu od 17 hodin v Domě ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, místnost č. 418.

Více
Nordfest. 
Foto: www.nordfest.cz.

Komorní kino Evald, distribuční společnost CinemArt a Skandinávský dům pořádají od 30. 10. do 5. 11. 2014 další ročník festivalu současných severských filmů NORDFEST.

Více
Korespondence V+W. 
Foto: Viktor Kronbauer, norskefondy.cz.

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Kulturní radou Norska vyhlašují dne 23. října 2014 2. výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ financovaného z EHP fondů. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 9. ledna 2015.

Více
NGO-programme. . 
Foto: Adam Rostkowski .

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství vyhlašují 2. výzvu k předkládání žádostí do programu Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) financovaného z EHP fondů 2009–2014. Uzávěrka pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu a žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu je 2. 12. 2014 v 16.00 hod.

Více
Jo Nesbø . 
Foto: Jo Nesbø © Håkon Eikesdal.

Skandinávský dům ve spolupráci s Českým centrem Praha srdečně zve na besedu s překladatelkami severské krimi. Akce se uskuteční v rámci 5. ročníku festivalu severské kultury Dny Severu 2014.

Více

Oddělení skandinavistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá semestrální kurz "Původní obyvatelé a menšiny v severní Evropě a Grónsku". Přednášky probíhají od 1. října každou středu od 17:30 a jsou otevřené i pro veřejnost.

Více