Research. 
Foto: Innovation Norway .Research. Foto: Innovation Norway

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky výzvy v Česko-norském výzkumném programu financovaném z Norských fondů. Celková alokace programu aktuálně činí 433,5 mil. Kč, včetně spolufinancování, které poskytuje MŠMT. Z 389 žádostí je podpořeno 19 projektů s finančním rozmezím 16 - 26 mil. Kč. Dalších 7 projektů je umístěno na rezervním seznamu.

Více
NP České Švýcarsko. 
Foto: M. Rak.

Celkem 18 projektů získalo finanční podporu v rámci prioritní oblasti č. 4 (Ochrana životního prostředí a klimatické změny) Fondu pro nestátní neziskové organizace, který administruje Nadace partnerství společně s Nadací rozvoje občanské společnosti. Mezi ně se rozdělí celkem 28 469 269 Kč, které Česká republika čerpá z fondů Evropského hospodářského prostoru financovaných Norským královstvím,...

Více
Brutal Assault 2013. 
Foto: www.brutalassault.cz.

Letošního už 19. ročníku mezinárodního metalového festivalu Brutal Assault se zúčastní celkem osm kapel z Norska. Festival se koná od středy 6. do soboty 9. srpna v pevnosti Josefov u Hradce Králové.

Více
Bilateral cooperation. 
Foto: FMO.

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni má kontinuálně otevřenou výzvu, v rámci které je možné podporovat iniciativy posilující partnerskou spolupráci mezi donorskými státy (NO, IS, LI) a Českou republikou, a to ve všech programových oblastí EHP a Norských fondů. V rámci fondu je na každý rok vyhlašovaná jedna hlavní oblast, ve které obdrží předložené iniciativy body navíc, a na ktero...

Více
Sammen. 
Foto: filmbasen.no.

Skandinávský dům ve spolupráci s Komorním kinem Evald a distribuční společností CinemArt uvádí v rámci projektu Severské filmové čtvrtky norský film SPOLU (Sammen, 2009). Promítání proběhne 7. srpna od 19 hod..

Více
Trollstigen, National Tourist Route. 
Foto: Reiulf Ramstadt Architects.

Druhý ročník festivalu navazující na diskuzi o zkvalitnění veřejného prostoru v České republice i o úloze krajinné architektury proběhne od 17. června do 9. září v Praze. V rámci festivalu bude na Nákladovém nádraží Žižkov k vidění výstava EUNIC Landscape Architecture, která představí několik zahraničních projektů, včetně tří norských.

Více
Foto: eeagrants.com.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) organizuje v září 2014 kontaktní seminář v rámci programu Spolupráce škol a stipendia financovaného z EHP a Norských fondů. Cílem semináře je navázání projektového partnerství mezi žadateli z ČR, Slovenska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Registrace je otevřená do 8. srpna.

Více

Železniční společnost Tanvald Vás zve v sobotu 2. srpna na Zubačku, kde se uskuteční Norský den a výstava železničních modelů a kolejišť. Do Kořenova vyrazí zvláštní vlak z Liberce v čele s lokomotivou T478.1010 zvanou Zamračená.

Více
Children and youth at risk. 
Foto: Royal Norwegian Embassy in Prague.

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 17. června 2014 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant pro individální projekty v rámci programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“ financovaného z EHP fondů. Výzva pro projekty v rámci tzv. Malého grantového schématu byla otevřena 11. července 2014.

Více